dnes je 2.10.2023

Input:

156/1950 Sb., Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky

č. 156/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. prosince 1950
o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození československé republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky a jejich rodinných příslušníků, kterou dosud vykonávalo ministerstvo národní obrany, přechází do oboru působnosti ministerstva práce a sociální péče, a to, pokud jde o účastníky z českých krajů, na státní úřad pro válečné poškozence v Praze, a pokud jde o účastníky ze Slovenska, na státní úřad pro válečné poškozence v Bratislavě.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1950; provedou je ministři národní obrany a práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Erban v. r.