dnes je 16.4.2024

Input:

158/1945 Sb., Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění

č. 158/1945 Zb.
ZÁKON
ze dne 13.prosince 1945
o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.I.
Zákon ze dne 9.října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:
1. § 12 zní:
„(1) Pojištěnci se zařadí pro nemocenské, invalidní a starobní pojištění podle svého výdělku takto do tříd:
Výdělek
 
Třída
denně
týdně
měsíčně
ročně
Za střední denní výdělek platí
 
nad
do
nad
do
nad
do
nad
do
1.
-,-
10,-
-,-
60,-
-,-
250,-
-,-
3 000,-
6,-
2.
10,-
20,-
60,-
120,-
250,-
500,-
3000,-
6000,-
15,-
3.
20,-
30,-
120,-
180,-
500,-
750,-
6000,-
9000,-
25,-
4.
30,-
40,-
180,-
240,-
750,-
1000,-
9000,-
12000,-
35,-
5.
40,-
50,-
240,-
300,-
1000,-
1250,-
12000,-
15000,-
45,-
6.
50,-
60,-
300,-
360,-
1250,-
1500,-
15000,-
18000,-
55,-
7.
60,-
70,-
360,-
420,-
1500,-
1750,-
18000,-
21000,-
65,-
8.
70,-
80,-
420,-
480,-
1750,-
2000,-
21000,-
24000,-
75,-
9.
80,-
90,-
480,-
540,-
2000,-
2250,-
24000,-
27000,-
85,-
10.
90,-
100,-
540,-
600,-
2250,-
2500,-
27000,-
30000,-
95,-
11.
100,-
120,-
600,-
720,-
2500,-
3000,-
30000,-
36000,-
110,-
12.
120,-
140,-
720,-
840,-
3000,-
3500,-
3600,-
42000,-
130,-
13.
140,-
160,-
840,-
960,-
3500,-
4000,-
42000,-
48000,-
150,-
14.
160,-
180,-
960,-
1080,-
4000,-
4500,-
48000,-
54000,-
170,-
15.
180,-
200,-
1080,-
1200,-
4500,-
5000,-
54000,-
60000,-
190,-
16.
 
200,-
 
1200,-
 
5000,-
 
60000,-
210,-
(2) Pojištěnce, který pracuje obvykle šest dnů v týdnu, nebo jehož doba zaměstnání u jednoho zaměstnavatele zpravidla nepřesahuje týden, je zařaditi podle výdělku připadajícího na jeden pracovní den. Pracuje-li pojištěnec pravidelně sedm dnů v týdnu, je ho zařaditi podle šestého dílu výdělku dosaženého za týden. Pracuje-li pojištěnec v omezeném provozu, který pravděpodobně bude trvati déle než čtyři týdny po sobě jdoucí tak, že je zaměstnán pět nebo méně dní v týdnu, jest ho zařaditi podle šestého dílu výdělku dosaženého za týden; střídají-li se pak celé týdny nebo delší časová období, ve kterých pojištěnec pracuje, s týdny nebo delšími časovými obdobími, ve kterých nepracuje, je ho zařaditi podle dvacátého čtvrtého dílu výdělku dosaženého za čtyři týdny.
(3) Podle týdenního nebo měsíčního výdělku je zařaditi pojištěnce, se kterým jsou sjednány pevné týdenní nebo měsíční platy, nebo pevné platy určené za delší časové období, nehledíc k počtu pracovních dní.
(4) Pojištěnce, jehož výdělek je zcela nebo zčásti určen jinak než výhradně podle časového měřítka (mzda úkolová, skupinová, dávky osob třetích a pod.), nebo který má jiné nepravidelně plynoucí požitky, je zařaditi do třídy podle průměrného výdělku připadajícího pravděpodobně nebo obvykle jako střední na týden.
(5) Učně (volontéra, praktikanta), jenž buď nemá vůbec výdělku nebo má jen požitky naturální, je zařaditi do první třídy.
(6) Ministr ochrany práce a sociální péče může v dohodě s ministrem zemědělství a nejvyšším úřadem cenovým a na Slovensku též v dohodě s příslušnými pověřenci stanoviti