dnes je 21.5.2024

Input:

159/1949 Sb., Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent

č. 159/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 15. června 1949,
kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Všechny předpisy o poplatkovém ekvivalentu, zvláště zákon ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, a dekret presidenta republiky ze dne 23. října 1945, č. 107 Sb., o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské, pozbývají platnosti dnem 30. června 1949.
§ 2.
Ministr financí může nařízením změniti a doplniti dosavadní předpisy o poplatkovém ekvivalentu, pokud je toho třeba k jeho vypořádání za dobu do 30. června 1949 ze jmění národních podniků nebo ze jmění znárodněného, konfiskovaného nebo státem vykoupeného a k poskytnutí úlev u poplatkového ekvivalentu ze jmění zničeného nebo poškozeného válečnými nebo jinými mimořádnými událostmi, po případě též k odstranění nesrovnalostí. Při tom může ministr financí stanoviti, že se opatření učiněná před vydáním jeho nařízení považují za učiněná podle něho, pokud odpovídají jeho ustanovením.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.