dnes je 25.7.2024

Input:

159/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev

č. 159/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950,
kterým se mění počet a působnost ministerstev.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
(1) Z ministerstva průmyslu se zřizuje ministerstvo těžkého průmyslu.
(2) Ministerstvo těžkého průmyslu plní úkoly dosavadního ministerstva průmyslu, pokud jde o úkoly těžkého průmyslu (doly, energetika, chemie, hutě, těžké strojírenství, přesné strojírenství, všeobecné strojírenství a kovovýroba, automobily a letadla).
§ 2.
(1) Zřizuje se ministerstvo lehkého průmyslu.
(2) Ministerstvo lehkého průmyslu plní ostatní úkoly dosavadního ministerstva průmyslu s výjimkou výroby stavebních hmot.
§ 3.
(1) Z ministerstva výživy se zřizuje ministerstvo potravinářského průmyslu.
(2) Ministerstvo potravinářského průmyslu plní úkoly dosavadního ministerstva výživy v oboru potravinářské a přidružené výroby.
(3) Ostatní úkoly ministerstva výživy přecházejí na ministerstvo vnitřního obchodu.
§ 4.
(1) Z ministerstva techniky se zřizuje ministerstvo stavebního průmyslu.
(2) Ministerstvo stavebního průmyslu plní úkoly dosavadního ministerstva techniky a přejímá úkoly dosavadního ministerstva průmyslu v oboru výroby stavebních hmot.
§ 5.
(1) Zrušuje se ministerstvo pro sjednocení zákonů.
(2) Uspořádáním poměrů, zejména pokud jde o úkoly zrušeného ministerstva a jeho zaměstnance, se pověřuje ministerstvo vnitra.
§ 6.
Podrobné vymezení úkolů jednotlivých ministerstev, a to i v souvislosti s přesuny působnosti provedenými podle tohoto nařízení, přísluší zúčastněným ministrům v dohodě s ministrem vnitra.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
a ministra zahraničních věcí Širokého
Dr. Ševčík v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Dolanský v. r.
arm. gen. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kopřiva v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Rais v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
též za ministra Petra
Ing. Jankovcová v. r.
 
též za náměstka předsedy vlády