dnes je 26.5.2024

Input:

16/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu

č. 16/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. února 1951,
jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 2 zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Z působnosti Ústředí pracujícího dorostu se přenáší na krajské národní výbory provádění těchto úkolů:
a) péče o hmotné zajištění výchovy pracujícího dorostu [§ 3 písm. g) zákona] a
b) dozor na provádění opatření týkajících se výchovy pracujícího dorostu [§ 3 písm. h) zákona].
(2) Vrchní dozor a řízení ve věcech uvedených v odstavci 1 zůstávají Ústředí pracujícího dorostu.
§ 2.
Vyžaduje-li toho povaha věci, uloží krajský národní výbor provedení jednotlivých úkolů uvedených v § 1 okresnímu národnímu výboru.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provedou je ministři práce a sociální péče a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády:
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Erban v. r.