dnes je 7.12.2023

Input:

16/1964 Sb., Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

č. 16/1964 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 31.ledna 1964
o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
§ 1
Volební období Nejvyššího soudu, krajských a okresních soudů skončí dnem 12. června 1964. Týmž dnem skončí také volební období vojenských soudů.
§ 2
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.