dnes je 25.7.2024

Input:

160/1946 Sb., Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných

č. 160/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. července 1946
o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných.
Podle § 15, odst. 1, písm. a) dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 128 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské, vyhlašuji:
§ 1.
Působnost úřadů, příslušných podle § 12 zákona ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, k vyměření poplatkového ekvivalentu ze jmění podniků, jež byly znárodněny dekrety presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, a č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, se přenáší na úřady, které jsou příslušné k vyměření poplatkového ekvivalentu národním podnikům, na něž majetková podstata znárodněných podniků nebo její části byly převedeny.
§ 2.
Přiznání znárodněných podniků, podaná u vyměřujících úřadů, jejichž působnost se přenáší podle § 1 této vyhlášky, mají účinky přiznání podaných u příslušných úřadů. To platí obdobně též o jiných podáních ve věcech poplatkového ekvivalentu podniků znárodněných.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.