dnes je 26.5.2024

Input:

160/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948

č. 160/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)
Pátý dodatkový protokol
k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi republikou
Československou a Švýcarskem.

Podepsáno dne 23. března 1948.
Den vstupu v účinnost: 20. dubna 1948.
President republiky Československé
a
Spolková rada švýcarská
shodli se, že pozmění obchodní smlouvu, sjednanou dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, takto:
1. Republika Československá vzdává se smluvních celních sazeb stanovených v příloze B zmíněné obchodní smlouvy pod níže uvedenými čísly švýcarského celního sazebníku: Pokrývky (na postel, stůl atd.), přistřižené:

378 - bez práce šité jehlou a prýmků, též s třásněmi zhotovenými tkaním
nebo jednoduše vázanými . . . . . . . . . . . . . 150.- fr. za q
379 - s prýmky nebo s prací šitou jehlou . . . . . . . 160.- fr. za q
NB ad 379. Pokrývky s obrubou pouze šitou, neb s jednoduchým záhybem na krajích posuzují se jako pokrývky bez práce šité. NB ad 378/379. Prádlo ložní, stolní a kuchyňské, bavlněné spadá dle své povahy do saz. čís. 378 nebo 379. S obrubou pouze šitou nebo s jednoduchým záhybem na okrajích vyclívá se podle čís. 378. Pokrývky (ložní, stolní atd.) hedvábné, z hedvábí odpadkového, umělého hedvábí, přistřižené:
- bez práce šité jehlou a bez prýmků, též s třásněmi zhotovenými tkaním neb jednoduše vázanými:
453 b - jiné než uvedené v saz. čís. 453 a . . . . . . 300.- fr. za q
454 - s prýmky a prací šitou jehlou . . . . . . . . . 400.- fr. za q
NB ad saz. čís. 454. Pokrývky s obrubou pouze šitou neb s jednoduchým záhybem na krajích, posuzují se jako pokrývky bez práce šité jehlou.
2. Švýcarsko bude aplikovati na slazenou malinovou šťávu zařazenou pod saz. čís. 103 dovozní clo . . . . . . . . 45.- fr. za q.
3. Se zřetelem na novou měnovou úpravu v Československu v listopadu 1945, zvyšují se ve smyslu článku 3 uvedené smlouvy některá cla československého sazebníku, vázaná v obchodní smlouvě ze dne 16. února 1927 a v jejích dodatkových protokolech. Nové smluvní sazby a pozměněné texty jsou uvedeny v přílohách A a C tohoto protokolu.
Tento dodatkový