dnes je 29.2.2024

Input:

161/1945 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové

č. 161/1945 Zb.
ZÁKON
ze dne 20.prosince 1945,
jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
PRVNÍ ČÁST.
Čl. 1.
(1) V zemích České a Moravskoslezské se počínajíc 1.lednem 1946 zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 22.dubna 1943, č. 105 Sb., o srážce daně důchodové ze mzdy (daň ze mzdy), § 8 druhého nařízení ministra financí ze dne 3.března 1945, č. 33 Sb., o zjednodušeních v oboru daní a poplatků (druhé nařízení o daňovém zjednodušení), a obdobných zákonných ustanovení o srážce daně důchodové ze služebních požitků, jež platila na územích, která byla od těchto zemí v roce 1938 odtržena.
(2) Daň důchodová bude vybírána na celém území Československé republiky opět podle ustanovení zákona o přímých daních ze dne 15.června 1927, č. 76 Sb., ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 8.července 1936, č. 227 Sb., (v dalším „z. o př. d.“) se změnami uvedenými v druhé části tohoto zákona, a to, pokud jde o daň vybíranou srážkou ze služebních požitků, počínajíc 1.lednem 1946 a, pokud jde o daň vyměřovanou, počínajíc berním rokem 1946.
(3) Zákon ze dne 19.prosince 1934, č. 226 Sb., o branném příspěvku, který byl pro země Českou a Moravskoslezskou zrušen dekretem presidenta republiky ze dne 13.října 1945, č. 99 Sb., se zrušuje pro Slovensko počínajíc 1.lednem 1946, pokud jde o příspěvek vybíraný srážkou ze služebních požitků, a počínajíc berním rokem 1946, pokud jde o příspěvek vyměřovaný.
DRUHÁ ČÁST.
Čl. 2.
(1) § 1, č. 4 z. o př. d. zní:
„4. Neodevzdané, na Slovensku nerozdělené pozůstalosti podle ustanovení § 24.“
(2) Do § 1 se vkládá jako č. 5 toto ustanovení:
„5. Komposesoráty a urbariáty na Slovensku bez rozdílu, zda mají právní subjektivitu nebo ne, z důchodu komposesorátního nebo urbariátního jmění, ale s výjimkou důchodu z nerozdělených urbariátních pastvin.“
(3) Do § 2 z. o př. d. se jako číslo 1 zařazuje ustanovení tohoto znění:
„1. President Československé republiky, pokud jde o plat presidenta Československé republiky.“
(4) V § 2 se dosavadní čísla 1 a 2 označují jako čísla 2 a 3 a ustanovení dosavadního čísla 3 se pro obor daně důchodové vybírané srážkou ze služebních požitků zrušuje s účinností od 1.ledna 1946 a pro obor daně důchodové vyměřované počínajíc berním rokem 1947. Ustanovení § 2, č. 5 z. o př. d. se zrušuje počínajíc berním rokem 1939.
(5) Daň důchodová sražená v kalendářním roce 1945 a v letech předchozích z vojenských (četnických) služebních požitků nebude však vrácena.
Čl. 3.
(1) § 3, odst. 1 z. o př. d. zní:
„(1) Od důchodové daně jsou dále osvobozeny osoby, jejichž veškerý důchod dosažený v době rozhodné pro zdanění [§ 4] nedosahuje 15 000,- Kčs. Tato částka se zvyšuje u poplatníků, k jejichž rodině přísluší
 
jedna z osob uvedených v § 19, odst. 2, na
18 000 Kčs,
dvě z osob uvedených v § 20, odst. 3, na
21 000 Kčs,
tři z osob uvedených v § 20, odst. 3, na
24 000 Kčs,
čtyři z osob uvedených v § 20, odst. 3, na
28 000 Kčs,
pět z osob uvedených v § 20, odst. 3, na
32 000 Kčs,
šest z osob uvedených v § 20, odst. 3, na
36 000 Kčs,