dnes je 19.4.2024

Input:

161/1948 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 161/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. června 1948
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a upravuje takto:
1. Saz. čís. 11 se upravuje takto:
„11. Citrony, limony, cedráty; mango . . . . . . . . . . . 140.-“.
2. Za saz. pol. 109b) 1. se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Nezahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . 200.-“.
3. Nadpis poznámky ke třídě XXI se mění na „Poznámky ke třídě XXI.“, dosavadní znění poznámky se označuje jako „1.“ poznámka a za ni se vkládá tato 2. poznámka:
„2. Petrolejový destilát saz. čís. 177, plynový olej saz. čís. 177 a 178, parafinový olej saz. čís. 177 a 178 a zbytky destilace minerálních olejů saz. čís. 179, dovážené pro továrny pohonných látek k dalšímu průmyslovému zpracování hydrogenací, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.-“.
4. Za saz. čís. 190 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka k saz. čís. 189 a 190. Zboží saz. pol. 189a) 1. a 190a) 1., dovážené pro továrny na výrobu brousicího plátna, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 . . . . . . . . . . . . 100.-“.
5. Poznámka za saz. čís. 287 se upravuje takto:
„Poznámka. Papír dovážený pro továrny k výrobě papírové příze, papírových pytlů, kabelů a umělých vrstvených hmot, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 . . . . . . . . . . . . beze cla“.
6. Poznámka za saz. pol. 292a) se upravuje takto:
„Poznámka. Papír želatinový, dovážený k výrobě citlivých fotografických papírů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . 10.-“.
7. Za saz. pol. 296a) 3b) se vkládají tyto poznámky:
„Poznámky k saz. pol. 296a) 3b):
1. Papír dovážený pro továrny na výrobu brousicího papíru, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 . . . . . . . . . . beze cla.
2. Papír dovážený pro továrny na výrobu papírové příze, papírových pytlů, kabelů a umělých vrstvených hmot, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 . . . . . . . . . . beze cla“.
8. Za saz. pol. 300a)4. se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Vložky za papíroviny na balení vajec, lité nebo lisované, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beze cla“.
9. Poznámka za saz. čís. 305 se zrušuje.
10. Saz. pol. 314a) se upravuje takto:
„a) hrubě lisované, s patrnými švy po lisování:
1. špičky do dýmek . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.-.
2. ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840.-“.
11. Za saz. pol. 404a) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Umělé brusy, váží-li kus více než 2000 kg, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 . . 30.-“.
12.