dnes je 17.4.2024

Input:

163/1949 Zb., Nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici

163/1949 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 24. mája 1949,
ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 2 zákona zo dňa 9. apríla 1946, č. 100 Sb., ktorým sa zriaďujú pedagogické fakulty:
§ 1.
V Košiciach a v Banskej Bystrici sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty univerzity v Bratislave.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.