dnes je 25.2.2024

Input:

164/1964 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání, platné do 30.6.2000

č. 164/1964 Zb.
[zrušené č. 278/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 30. července 1964
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K oslavám 20. výročí Slovenského národního povstání pořádaným v roce 1964 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolená odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm a její hrana je hladká s nápisem „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE“, jenž je proveden vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, pod ním zkratka jména autora Adolfa Havelky „A. H.“ a okolo něho v půlkruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.
Na rubu jsou znázorněny tři ruce se symboly průmyslu, zemědělství a pracující inteligence - ozubeného kola, obilného klasu a logaritmického pravítka s kružidlem, doplněným lipovou ratolestí se stuhou. Vpravo nahoře je označení hodnoty mince „10“, vlevo dole na stuze letopočet „1944-1964“, vpravo dole rovněž na stuze zkratka Slovenského národního povstání „SNP“ a pod ní jméno autora „KOLÁŘSKÝ“.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Dvořák v. r.