dnes je 2.12.2023

Input:

165/1945 Sb., Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména

č. 165/1945 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1945
o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Žádosti československých státních občanů za povolení změny neslovanského nebo neslovansky znějícího jména na slovanské podléhají jen kolkovému poplatku 5 Kčs z každého archu.
(2) Za povolení takové změny se nevybírá dávka za úřední úkony ve věcech správních.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá jí dnem 31. prosince 1946. Provedou jej ministři financí a vnitra, na Slovensku příslušní pověřenci.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Nosek v. r.