dnes je 30.9.2023

Input:

165/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují

č. 165/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministryně výživy
ze dne 24. června 1949,
kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují.
Ministryně výživy nařizuje podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:
§ 1.
Dnem 30. června 1949 vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným v Praze, a zanikají:
1. Kooperativa, nákupní jednota hospodářských družstev v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Praze,
2. „Moragro“, jednota hospodářských družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Brně,
3. Centrální hospodářské skladiště v Opavě, obchodní ústředí slezských hospodářských družstev, zapsané společenstvo s obmezeným ručením,
4. Laktotechna, jednota mlékařských družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Brně,
5. Distributiva, nákupní a prodejní jednota v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným,
6. Svaz hospodářských družstev a veřejných obilních skladišť v Bratislavě,
7. Slodob, Svaz slovenských rolnických dobytkářských družstev v Bratislavě,
8. Svaz mlékařských družstev pro Slovensko v Bratislavě,
9. Paperod, družstvo pro průmyslové zpracování a zpeněžování peří, Bratislava,
10. Drom, družstvo pro obchod mlékem a mléčnými výrobky v Bratislavě.
§ 2.
Dnem 30. června 1949 se zrušují:
1. Zemědělské ústředí pro zpeněžování dobytka pro Čechy, společnost s r. o. v Praze,
2. Zemědělské ústředí pro zpeněžování dobytka na Moravě, a. s.,
3. Agrasol, akciová zemědělská tržební a průmyslová společnost v Praze,
4. Laktos, obchodní společnost mlékařských družstev, akc. spol. v Praze,
5. Perut, zemědělská akciová společnost pro zpeněžení peří.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. června 1949.
 
Zápotocký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.