dnes je 16.4.2024

Input:

166/1949 Sb., Zákon o sídle správního soudu

č. 166/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o sídle správního soudu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za sídlo správního soudu (§ 137, odst. 1 Ústavy) se stanoví Bratislava.
§ 2.
Pro správní soud platí až do nové úpravy zákon ze dne 16. června 1937, č. 164 Sb., o nejvyšším správním soudě.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.,
Dr. Šrobára
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
 
též za ministra