dnes je 26.5.2024

Input:

166/1950 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví

č. 166/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
V oboru vojenského soudnictví se k provedení organizačních změn za dobu ve smyslu § 141 odst. 2 ústavy stanoví doba od 1. ledna 1951 do 31. prosince 1952.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
 
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.