dnes je 21.7.2024

Input:

167/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

č. 167/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. června 1948,
jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
§ 1.
(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládních nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., ze dne 15. dubna 1947, č. 61 Sb. a ze dne 7. října 1947, č. 169 Sb., se mění a zní takto:
„b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 290. - Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu“.
(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.
 
Saz. čís.
Druh zboží
Stálá náhradní dávka Kčs
vyměřovací základna
Tára pro vnitřní obaly
109
Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových procent alkoholu
2.175.-
100 kg čisté váhy nebo 100 litrů
pro sudy 13%
 
 
290.-
nebo 100 kg čisté váhy (litrů)
a stupeň přes 15 objemových procent
pro sudy 13%
6201
Ethylnatý ether (sirný ether)
50.750.-
100 kg čisté váhy
pro sudy 20%
630
Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu
4.350.-
 
 
632
Alkoholické aromatické tresti
26.100.-
100 litrů
 
633b
Voňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol
26.100.-
 
 
Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li strana povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.