dnes je 16.4.2024

Input:

169/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

č. 169/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. října 1947,
jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
§ 1
(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládních nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., a ze dne 15. dubna 1947, č. 61 Sb., se mění a zní takto:
„b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 250,- Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“
(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
B.Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.
 
Saz. číslo
Druh zboží
Stálá náhradní dávka
Vyměřovací základna
Tára pro vnitřní obaly
Kčs
109
Desertní vína s přísadou
 
 
 
 
alkoholu (cyperské, kapské,
 
 
 
 
madeira, malaga, malvasia,
 
 
 
 
marsala, moskato, porto,
 
 
 
 
sherry, xeres a pod.),
 
 
 
 
mají-li více než 15,
 
 
 
 
nejvýše
 
 
 
 
však 22 1/2 objemových
 
 
 
 
procent alkoholu.
1 875,-
100 kg
pro sudy
 
 
 
čisté váhy
13 %
 
 
 
nebo
 
 
 
 
100 litrů
 
 
 
nebo
 
 
 
 
250,-
100 kg
pro sudy
 
 
 
čisté váhy
13 %
 
 
 
(litrů)
 
 
 
 
a stupeň
 
 
 
 
přes 15
 
 
 
 
objemových
 
 
 
 
procent
 
 
 
 
 
 
6201)
Ethylnatý ether
 
100 %
pro sudy
 
(sirný ether)
43 750,-
čisté váhy
20 %
 
 
 
 
 
630
Alkoholická léčiva,
 
 
 
 
nemají-li více než 15
3 750,-
 
 
 
objemových procent alkoholu
 
 
 
 
 
 
 
 
682
Alkoholické aromatické tresti
22 500,-
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
 
633b
Voňavky a kosmetické
 
 
 
 
prostředky obsahující
22 500,-
 
 
 
alkohol
 
 
 
1) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25. května 1903, č. 135 ř. z. (nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903, č. 34.504) povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.