dnes je 21.7.2024

Input:

17/1952 Sb., Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků

č. 17/1952 Zb.
[zrušené nepriamo č. 40/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 14. května 1952,
kterým se stanoví výše zákonných úroků.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1.
Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, se doplňuje a zní.
„Výše zákonných úroků se upravuje 2 1/2 procenty za rok; to neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou.“
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.