dnes je 25.2.2024

Input:

17/1955 Sb., Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol

č. 17/1955 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. března 1955
o dalších změnách v organisaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
Počátkem školního roku 1954/1955
1. zřizuje se vyšší pedagogická škola v Ústí nad Labem;
2. zrušuje se fakulta mezinárodních vztahů Karlovy university v Praze.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v.r.
Dr. Kahuda v.r.