dnes je 16.4.2024

Input:

17/1963 Zb., Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach

17/1963 Zb.
VLÁDNE NARIADENIE
z 8. februára 1963
o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach sa zriaďuje Prírodovedecká fakulta.
§ 2
Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1963.
 
Široký v.r.