dnes je 21.5.2024

Input:

171/1949 Sb., Nařízení ministra vnitra, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků SNB, platné do 24.4.1961

č. 171/1949 Zb.
[zrušené č. 35/1961 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 7. června 1949,
jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků
příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
Ministr vnitra nařizuje podle § 6 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 286 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
Služební přísaha.
(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti (dále jen „Sbor“) vykonávají při nastoupení služby tuto služební přísahu:
„Já, občan lidově demokratické republiky Československé, přísahám, že budu vždy čestným, statečným, ukázněným a bdělým příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, budu přísně zachovávat a střežit služební a státní tajemství a bezpodmínečně plnit uložené mi povinnosti a rozkazy svých velitelů a nadřízených.
Přísahám, že budu do posledního dechu věren a oddán Československé republice, jejímu lidu, lidově demokratickému zřízení a jejím zákonům, presidentu republiky a vládě.
Přísahám, že budu bránit vždy a všude, mužně a neochvějně, nešetře své krve ani života, bezpečnost státu, bezpečnost všech jeho občanů, lidově demokratické zřízení a revoluční vymoženosti pracujícího lidu, vedeného dělnickou třídou k socialismu.
Jestliže poruším slavnostní přísahu, nechť mne postihne tvrdý trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.
Tak přísahám.“
(2) Přísaha se vykoná tak, že přísahající opakuje předčítanou přísahu a stvrdí ji podáním ruky tomu, kdo přísahu přijímá. Konají-li příslušníci Sboru přísahu v semknutých útvarech, platí pro složení přísahy přiměřeně předpisy o výkonu přísahy vojenských jednotek.
(3) Po vykonání přísahy podepíše přísahající písemné znění přísahy opatřené datem, kdy přísaha byla vykonána.
§ 2.
Zkušební doba a propuštění v této době.
(1) Příslušník Sboru se přijímá nejdříve do služebního poměru na zkoušku. Zkušební doba trvá dva roky; jejím účelem je zjistiti, zda příslušník Sboru má potřebnou způsobilost ke službě. Do zkušební doby se započítává doba omluvené nepřítomnosti ve službě, pokud nepřesahuje celkem 3 měsíce.
(2) Nejpozději v posledním pololetí zkušební doby má příslušník Sboru vykonat služební zkoušku. Účelem zkoušky je zjistiti, zda příslušník Sboru má potřebné vědomosti a znalosti pro výkon služby ve Sboru. Nevykoná-li ji včas, prodlužuje se zkušební doba o dobu, o kterou byla zkouška později vykonána.
(3) Ze zvláště závažných důvodů služebních může ministerstvo vnitra nebo jim zmocněný osobní úřad (orgán) zkušební dobu zkrátiti nebo prominouti; z těchže důvodů může prominouti i úspěšný výkon služební zkoušky.
(4) Každý příslušník Sboru se zaváže při vstupu k čtyřleté povinné službě. Do této služby se započítává zkušební doba (odstavec 1). Před uplynutím čtyřleté povinné služby lze žádosti příslušníka Sboru za propuštění vyhověti, jen jsou-li to závažné důvody.
(5) Příslušník Sboru se propustí, ukáže-li se za služby na zkoušku (odstavec 1), že není k službě způsobilý, nebo stane-li se tělesně ke službě nezpůsobilým, aniž nabyl nároku na