dnes je 21.4.2024

Input:

178/1964 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků, platné do 31.12.1966

č. 178/1964 Zb.
[zrušené č. 38/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 9. září 1964
o sběru a nákupu vyřazených alkalických akumulátorových článků
Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 6 vládního nařízení č. 60/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami a podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Sběr a výkup vyřazených alkalických akumulátorových článků s označením 60 Ah a více provádí Pražská akumulátorka, národní podnik, závod Raškovice, železniční stanice Dobrá u Místku (dále jen „Pražská akumulátorka“).
§ 2
Všechny socialistické organizace (dále jen „dodavatelé“) jsou povinny nabídnout a odevzdat Pražské akumulátorce alkalické akumulátorové články s označením 60 Ah a více do dvou měsíců po jejich vyřazení.
§ 3
Za dodané vyřazené alkalické akumulátorové články s označením 60 Ah a více zaplatí Pražská akumulátorka dodavatelům 120 Kčs na 1 tunu (bez elektrolytu a dřevěných obalů) franco stanice odesílatele.
§ 4
Sběr vyřazených alkalických akumulátorových článků s označením pod 60 Ah provádí národní podnik Kovošrot v rámci výkupu odpadu oceli.
§ 5
Před dodáním vyřazených alkalických akumulátorových článků jsou dodavatelé povinni zbavit je tekuté náplně (elektrolytu).
§ 6
Zrušuje se vyhláška ministerstev hutního průmyslu a rudných dolů a automobilového průmyslu a zemědělských strojů č. 247/1955 Ú. l. o sběru neupotřebitelných (likvidací vyřazených) alkalických akumulátorů.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1964.
 
První náměstek ministra:
Šupka v. r.