dnes je 22.6.2024

Input:

180/1947 Sb., Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, platné do 31.12.1949

č. 180/1947 Zb.
[zrušené č. 266/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 14.října 1947
o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, rozloučeno nebo zrušeno smrtí manželovou a není-li podle posudku znaleckého pravděpodobno, že manželka je těhotná, může okresní národní výbor povoliti, aby žena uzavřela nové manželství dříve, než uplyne lhůta stoosmdesát dní, stanovená v § 120 obč. zák.
(2) Je-li žena těhotná, lze povoliti uzavření nového manželství dříve, než porodí, jen tehdy, je-li podle okolností nebo podle posudku znaleckého vyloučeno, aby dítěti, které porodí, svědčila domněnka manželského zrození.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Nosek v.r.