dnes je 26.5.2024

Input:

183/1946 Sb., Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů

č. 183/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 13. září 1946
o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pro stroje a přístroje sazební třídy XL. [vyjma stroje saz. č. 531, 532, 533, 534 a) a poznámky k saz. čís. 538], pro stroje a přístroje saz. čís. 539 (vyjma motory a dynama patřící do poznámky k saz. čís. 539], pro elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení saz. čís. 543 a pro traktory a motorové pluhy saz. pol. 553 d), vyclené v době od 1. července 1946 do 31. prosince 1948, může býti povolena sleva dovozního cla, pokud se v tuzemsku nevyrábějí a pokud jejich dovoz je nutný, aby se zavedl nebo zdokonalil některý obor výroby průmyslové nebo zemědělské nebo aby se obnovil výrobní podnik poškozený válkou.
(2) Rovněž může býti povolena sleva dovozního cla pro nejdůležitější a význačné náhradní součástky k takovýmto strojům dovezeným z ciziny, jež se v tuzemsku vůbec nevyrábějí, byly-li vycleny v době od 1. července 1946 do 31. prosince 1948 a je-li prokázána jejich skutečná příslušnost k oněm strojům.
§ 2.
Povolí-li se tato sleva cla, vybírá se
a) u saz. pol. 530 a), 530 b), 530 c)1 - 2 a 534b snížené clo 50,- Kčs za 100 kg čisté váhy,
b) u saz. čís. 526, 527, 528, 529, u poznámky k saz. pol. 530 c), u saz. čís. 535, 536, 537, 538, 539 a 543 snížené clo 100,- Kčs za 100 kg čisté váhy.
c) u saz. pol. 553 d) snížené clo 300,- Kčs za 100 kg čisté váhy.
§ 3.
Ministerstvo financí může si před rozhodnutím o žádostech za slevu cla podle tohoto zákona vyžádati dobré zdání poradního sboru, zřízeného k tomuto účelu u ministerstva financí.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.