dnes je 5.3.2024

Input:

184/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky

č. 184/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
(1) Vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky se zakazuje.
(2) Ministerstvo vnitra může v dohodě s ministerstvy národní obrany a informací a osvěty povolit výjimky ze zákazu vysloveného v odstavci 1.
(3) Ministerstva uvedená v odstavci 2 mohou přenést rozhodování o výjimkách ze zákazu vysloveného v odstavci 1 na podřízené orgány. Podrobnosti stanoví uvedená ministerstva vyhláškou v Úředním listě.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitra, národní obrany, informací a osvěty, financí a zahraničního obchodu.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Gregor v. r.
Kabeš v. r.