dnes je 13.6.2024

Input:

189/1948 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci New Yorku

č. 189/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. května 1948
o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku.
Vlády zastoupené na mezinárodní zdravotnické konferenci konané pod záštitou Spojených národů od 19. června do 22. července 1946 v New Yorku, dne 22. července 1946:
1. sjednaly Dohodu o zřízení zatímní komise Světové zdravotnické organisace.
Tuto dohodu podepsaly
bez výhrady: Argentina, Běloruská sovětská socialistická republika, Bolivie, Brazilie, Costa Rica, Čína, Dominikánská republika, Ecuador, Egypt, Ethiopie, Filipiny, Finsko, Francie, Haiti, Honduras, Chile, Indie, Irak, Iran, Irsko, Italie, Kanada, Kolumbie, Libanon, Liberie, Mexiko, Paraguay, Peru, Polsko, Portugalsko, Řecko, Saudská Arabie, Siam, Spojené království Velké Britannie a Severního Irska, Spojené státy americké, Svaz sovětských socialistických republik, Syrie, Švýcarsko, Turecko, Ukrajinská sovětská socialistická republika a Zajordánsko.
S výhradou ratifikace: Australie, Belgie, Československá republika, Dánsko, Guatemala, Jihoafrická Unie, Kuba, Lucembursko, Nicaragua, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Panama a Salvador.
Tato Dohoda podle svého bodu 12. nabyla účinnosti pro všechny signatáře dne 22. července 1946;
2. přijaly Ústavu Světové zdravotnické organisace, jež podle svého čl. 78 zůstane otevřena pro všechny státy k podpisu nebo přístupu; podle čl. 80 nabude Ústava účinnosti, až 26 členů Spojených národů se stane v ní smluvními stranami podle ustanovení čl. 79;
Ústavu podepsaly nebo k ní přistoupily:
státy, jež jsou členy Spojených národů, a to Australie, Běloruská sovětská socialistická republika, Československo, Čína, Egypt, Ethiopie, Haiti, Indie, Irak, Iran, Jihoafrická Unie, Jugoslavie, Kanada, Liberie, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saudská Arabie, Siam, Spojené království Velké Britannie a Severního Irska, Svaz sovětských socialistických republik, Syrie, Švédsko, Turecko a Ukrajinská sovětská socialistická republika;
státy, jež nejsou členy Spojených národů, a to Albanie, Finsko, Irsko, Italie, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko a Zajordánsko.
Ústava Světové zdravotnické organisace nabyla podle svého čl. 80 mezinárodní účinnosti dne 7. dubna 1948;
3. přijaly Protokol o Mezinárodním úřadu veřejného zdravotnictví, jenž podle svého čl. 7 nabude účinnosti, až 20 vlád, které jsou smluvními stranami v Dohodě podepsané v Římě dne 9. prosince 1907, se stane smluvními stranami v tomto Protokolu.
Jmenovaný Protokol podepsaly nebo k němu přistoupily
státy, jež jsou smluvními stranami Dohody podepsané v Římě dne 9. prosince 1907, a to: Australie, Bolivie, Československo, Dánsko, Egypt, Filipiny, Indie, Irak, Iran, Irsko, Italie, Jugoslavie, Kanada, Mexiko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Spojené království Velké Britannie a Severního Irska, Spojené státy