dnes je 21.5.2024

Input:

189/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona

č. 189/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 15. července 1949,
kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona.
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy průmyslu, vnitřního obchodu a zahraničního obchodu vyhlašuje podle § 1, odst. 1 opiového zákona ze dne 27. ledna 1938, č. 29 Sb.:
§ 1.
Za přípravky uvedené v § 1, odst. 1, skupině IV, poslední větě opiového zákona se považují rovněž přípravky typu dimethyl-aminodiphenyl-heptanonu, na př. dimethyl-aminodiphenyl-propylbutanon (uváděné do oběhu zejména pod názvy: Mecodin, Methadon, Amidon, Physepton a Dolophine).
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Plojhar.