dnes je 9.12.2023

Input:

19/1962 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1962

č. 19/1962 Zb.
Rozpočtový zákon na rok 1962
ze dne 23. února 1962
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního rozpočtu na rok 1962
Státní rozpočet na rok 1962 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení úkolů druhého roku třetí pětiletky.
§ 2
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 123 321 712 tis. Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 123 201 090 tis. Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 120 622 tis. Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 36 582 508 tis. Kčs.
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinností dnem 1. ledna 1962.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
 
Příloha č. 1
 
Příjmy
Kčs (v tis.)
Výdaje
Kčs (v tis.)
Příjmy ze socialist. hospodářství
107 066 153
Hospodářství
64 747 337
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
12 498 168
Kulturní a sociální opatření
44 831 372
Ostatní příjmy
3767 391
Obrana a bezpečnost
10 853 575
 
 
Správa
2768 806
Úhrn
123 321 712
Úhrn
123 201 090
Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 120 622 tis. Kčs
Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu
 
Příjmy
Kčs (v tis.)
Výdaje
Kčs (v tis.)
Přímé příjmy
16 955 961
Hospodářství
14 278 971
Příděl ze státního rozpočtu
19 626 547
Kulturní a sociální opatření
20 763 597
 
 
Správa
1539 940
Úhrn
36 582 508
Úhrn
36 582 508
Příloha č. 2
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů
(v tisících Kčs)
 
Kraj
Přímé příjmy
Příděly ze stát. rozpočtu
Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Národní výbor hl. m. Prahy
1281 561
1137 390
2418 951
2 418 951
Středočeský
1828 349
1204 800
3031 149
3031 149
Jihočeský
836 923
1143 348
1980 271
1980 271
Západočeský
1020 841
2025 349
3046 190
3046 190
Severočeský
1579 367
1813 674
3393 041
3393 041
Východočeský
1749 221
1365 865
3115 086
3115 086
Jihomoravský
2545 853
1588 078
4 133 931
4 133 931
Severomoravský
2179 671
2497 825
4 677 496
4 677 496
Západoslovenský
1787 181
2285 437
4 072 618
4 072 618
Středoslovenský
1136 172
2131 977
3268 149
3268 149
Východoslovenský
1012 822
2432 804
3445 626
3445 626
Úhrn
16 955 961
19 626 547
36 582 508
36 582 508