dnes je 27.5.2024

Input:

191/1949 Sb., Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory

č. 191/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949
o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu, zřízené vyhláškami předsedy pozemkového úřadu (státního pozemkového úřadu) nebo ministra zemědělství podle § 8, odst. 1 zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb., o pozemkovém úřadě, §§ 1, 2 a 6 vládního nařízení ze dne 6. července 1920, č. 451 Sb., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu, a § 1 vládního nařízení ze dne 25. ledna 1935, č. 22 Sb., kterým se ruší pozemkový úřad (státní pozemkový úřad) a jeho působnost se přikazuje ministerstvu zemědělství, se zrušují.
§ 2.
Působnost, která státním obvodovým úřadovnám pro pozemkovou reformu přísluší podle
1. vyhlášky ministerstva zemědělství ze dne 8. března 1948, čís. 60 Ú. l. II, o řádném hospodaření na půdě, jež je předmětem revise první pozemkové reformy podle zákona č. 142/1947 Sb.,
2. § 11 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 14. dubna 1948, č. 594 Ú. l. I, o soupisu půdy, na kterou se vztahují ustanovení zákona o nové pozemkové reformě,
3. § 2 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 14. dubna 1948, č. 595 Ú. l. I, jíž se vydávají bližší předpisy o složení, ustavení a působnosti rolnických komisí podle zákona o nové pozemkové reformě, a
4. §§ 7, 9 a 10 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 28. června 1948, č. 1447 Ú. l. I, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě,
se přenáší na krajské národní výbory.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě s ministry vnitra a financí.
 
Zápotocký v. r.
Ďuriš v. r.