dnes je 22.6.2024

Input:

192/1946 Sb., Zákon o dvouletém hospodářském plánu

č. 192/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. října 1946
o dvouletém hospodářském plánu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Stanovení dvouletého hospodářského plánu.
Oddíl I.
Základní úkoly všeobecně.
§ 1.
Pro obnovu a výstavbu hospodářství v republice Československé a tím i pro zvýšení životní úrovně lidu se stanoví pro léta 1947 a 1948 dvouletý hospodářský plán (dále jen dvouletý plán) s těmito základními úkoly:
a) v průmyslu překročiti koncem roku 1948 celkovou úroveň výroby z roku 1937 o 10 %;
b) v zemědělství dosáhnouti koncem roku 1948 úrovně výroby předválečné;
c) ve stavebnictví opatřiti potřebný počet bytů, provésti velké stavby pro průmysl a zemědělství, obnovovati a doplňovati veřejné komunikace a zařízení, zahrnujíc v to zařízení k účelům zdravotním, provésti a zlepšiti vodohospodářské stavby a zařízení asanační a zajistiti provedení naléhavých staveb samosprávních;
d) v celkové dopravě dosáhnouti dopravního výkonu z roku 1937;
e) přispěti k urychlenému vyrovnání hospodářské úrovně Slovenska s českými zeměmi, zejména dokonalejším využitím jeho surovinových a energetických zdrojů a pracovních sil, jakož i vytvořením nových pracovních příležitostí na Slovensku;
f) povznésti hospodářsky slabé kraje českých zemí.
Při plnění těchto základních úkolů se zvýší přiměřeně celková výroba spotřebních statků.
Oddíl II.
Základní úkoly v jednotlivých hospodářských oborech.
§ 2.
V průmyslu.
Výroba bude stupňována tak, aby v roce 1948 činila zejména:
a) Ve výrobě báňské především:
 
kamenného uhlí
17 746 000 tun,
hnědého uhlí
23 900 000 tun,
koksu
3 910 000 tun,
železné rudy
1 737 200 tun,
nafty
82 000 tun.
V roce 1947 se vytěží kamenného uhlí 16 374 000 tun, hnědého uhlí 21 822 000 tun a vyrobí se 3 740 000 tun koksu.
b) Ve výrobě energie především:
 
elektrického proudu
7 400 000 000 kWh,
svítiplynu
420 000 000 m3.
V roce 1947 se vyrobí 6 365 000 000 kWh elektrického proudu.
c) Ve výrobě hutnické především:
 
surového železa
1 460 000 tun,
surové oceli
2 400 000 tun,
válcovaných výrobků
1 650 000 tun.
V roce 1947 se vyrobí surového železa 1 340 000 tun a surové oceli 2 200 000 tun.
d) V průmyslu železa a kovů především:
 
železničních vozů
 
nákladních, osobních
 
motorových v jednotkách nákladních vozů
15 240 kusů,
tramvajových vozů, motorových a vlečných
143 kusů,
lokomotiv
290 kusů,
traktorů
9000 kusů,
nákladních a osobních automobilů a autobusů v jednotkách automobilů nákladních hospodářských strojů
4 000 kusů,
v hodnotě
1 100 000 000 Kčs,
a to zejména:
 
strojů pro obdělávání a přípravu půdy
80 000 kusů,
strojů secích a sázecích
10 000 kusů,
sklizňových strojů
24 000 kusů,
strojů na zpracování sklizně
8000 kusů,
strojů na přípravu krmiv
48 000 kusů,
obráběcích strojů
12 500 kusů,
elektromotorů do 25 kW
220 000 kusů,
motocyklů
50 000 kusů,
jízdních kol
220 000 kusů,
šicích strojů
100 000 kusů,
rozhlasových přijímačů
150 000 kusů,
telefonních přístrojů
75 000 kusů,
žárovek
15 000 000 kusů,
kuchyňského nádobí
9 500 000 kg.
V roce 1947 se vyrobí železničních vozů nákladních, osobních a motorových 16 750 kusů v jednotkách nákladních vozů, lokomotiv 230 kusů,