dnes je 26.5.2024

Input:

194/1948 Sb., Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních

č. 194/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Působnost ministra a ministerstva školství a osvěty podle dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1945, č. 130 Sb., o státní péči osvětové, a podle zákona ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb., o veřejných knihovnách obecních, přechází na ministra a ministerstvo informací.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1948; provedou jej ministři školství a osvěty a informací.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Kopecký v. r.