dnes je 26.2.2024

Input:

197/1947 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 197/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. prosince 1947
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a upravuje takto:
1. Za saz. pol. 153 b) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Čištěný kafr, dovážený továrnami k výrobě celuloidu, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením .....beze cla.“
2. Za saz. pol. 300 c) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka k a) - c). Papírové pytle, dovážené pro továrny na výrobu cementu, na zvláštní povolení, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1948 ..... beze cla.“
3. Za saz. pol. 497 b) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Dráty z obecných kovů a kovových slitin, povlečené obecnými kovy, dovážené továrnami na výrobu elektrických lamp, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1948 ..... beze cla.“
4. Saz. pol. 600 l) se upravuje takto:
„l) 1. chlorid barnatý ..... 150,-
do 31. prosince 1948
l) 2. uhličitan vápenatý, umělý; fosforečnan vápenatý, umělý; karbid vápníku; dusičnan strontnatý; dusičnan barnatý ..... 400,-“.
5. Poznámka k saz. čís. 624 se upravuje takto:
„Poznámka. Nitrocelulosové pokosty lakové, dovážené továrnami na výrobu svrškových usní a roztoky umělých pryskyřic, dovážené továrnami na výrobu lakových pokostů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením ..... 540,-“.
§ 2.
Na dobu od 1. ledna 1948 do 30. června 1948 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):
1. Kakaové boby a slupky.
9. Fíky.
10. Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky.
11. Citrony, limony, cedráty.
12. Pomeranče (též mandarinky)
13. Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené, nezralé drobné pomeranče, kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.
14. Datle, pistacie, banány (pisang).
21. Melasa.

23-34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.
34-39. Ovoce.
40-44. Zelenina.
45-52. Semena.
58. Štětka soukenická.

63-72. Dobytek jatečný a tažný.
73-76. Jiná zvířata.
78-82, 86. Výrobky živočišné.
88-101. Tuky.
102-106. Mastné oleje.
113-122, 125-132. Potraviny.
133-134. Dříví.
141 b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.
145 b). Sádra pálená.
146 b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.
147 b). Smirek zrněný, mletý, plavený.
148 b), c) i pozn. Barevné hlinky.
149. Jiné zeminy a kameny, uměle barvené.
150 a) vápno pálené, též hašené.
156. Dřeva barvířská:
b) na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)
c) na drobno rozdělaná, kvašená.

157 b). Dřevo kvebrachové a jiná dřeva tříslivá, na drobno rozdělená (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá).
162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.
163. Výtažky barvíařské výslovně nejmenované.
182. Přást surový, bílený, barvený, potištěný.
183-187. Bavlněná příze.
204 a), b),