dnes je 26.2.2024

Input:

198/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě

č. 198/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950
o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1) Ředitelství státního dluhu v Praze, zřízené zákonem č. 686/1920 Sb., se zrušuje.
(2) Jeho působnost se přenáší na Státní banku československou s výjimkou soustavného účtování v oboru státního dluhu, které se převádí na ministerstvo financí.
§ 2.
(1) Ústřední státní pokladna v Praze, zřízená nařízením ministerstva financí č. 65/1919 Sb., a státní pokladna pro Slovensko v Bratislavě, zřízená opatřením vydaným podle § 14 zákona č. 64/1918 Sb., se zrušují.
(2) Jejich působnost se převádí na ministerstvo financí s výjimkou úschovy a s ní spojené správy svěřených hodnot, která se přenáší na Státní banku československou.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
 
Kabeš v. r