dnes je 9.12.2023

Input:

20/1951 Sb., Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice, platné do 31.12.1958

č. 20/1951 Zb.
[zrušené č. 87/1958 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva stavebního průmyslu
ze dne 7. března 1951,
kterou se určují místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice.
Ministerstvo stavebního průmyslu vyhlašuje v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 13 odst. 2 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí:
§ 1.
Stavebním úřadem prvé stolice jsou obvodu své působnosti tyto další místní národní výbory:
1. V kraji Pražském: Říčany.
2. V kraji Ústeckém: Děčín, Litoměřice, Most a Roudnice nad Labem.
3. V kraji Pardubickém: Čáslav.
4. V kraji Brněnském: Vyškov.
5. V kraji Ostravském: Český Těšín.
6. V kraji Košickém: Levoča, Poprad a Rožňava.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1951.
 
Dr. Ing. Šlechta v. r.