dnes je 2.12.2023

Input:

20/1967 Zb., Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad

20/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave
zo 4.januára 1967,
ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Miestny národný výbor Podunajské Biskupice okres Bratislave-vidiek.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4.januárom 1967.
 
Tajomník:
Ing. Gonda v. r.
Predseda:
v zast. Dr. Ing. Vaškovič v. r.