dnes je 21.7.2024

Input:

201/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní

č. 201/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. listopadu 1947,
jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. XI a XXI zákona ze dne 23. července 1871, č. 16 ř. z. z r. 1872, jímž byl stanoven nový řád o mírách a vahách, a podle § 3 zákona ze dne 17. prosince 1931, č. 207 Sb., o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů:
Oddíl I.
Cejchovní poplatky.
§ 1.
Poplatky za cejchování měr, váha měřicích přístrojů.
Za cejchování měr, vah a měřicích přístrojů se vybírají tyto poplatky:
I. Měření délky.

A. Míry délkové.
a) míry přesné, nedělené ............................... Kčs 10,-
b) míry přesné, dělené:
mimo poplatek pod a) za každých 100 dělících čárek nebo případný zlomek ....... Kčs 5,-
c) za míry obyčejné, nedělené o délce 0,2 až 1 metr ............................................. Kčs 4,-
2 až 5 metrů .................................................................................................. Kčs 6,-
d) za míry obyčejné dělené:
mimo poplatek pod c) za každých 100 dělících čárek nebo případný zlomek ......... Kčs 2,-
e) skládací:
podle ustanovení pod c) a d)
f) za míry na střižní zboží délky 0,5 metru .............................................. Kčs 5,-
1 metr ............................................................................................. Kčs 10,-
g) za míry pásmové, nedělené délky 1 až 2 metry ..................................... Kčs 4,-
5 až 50 metrů, za každých 5 metrů ...................................................... Kčs 4,-
h) za míry pásmové dělené:
mimo poplatek pod g) za každých 100 dělících čárek nebo případný zlomek Kčs 1,-

B. Měřidla délky.
Za měřidlo:
a) na látky, při rozsahu stupnice nebo počitadla
do 10 metrů ............................................ Kčs 20,-
nad 10 do 100 metrů ............................... Kčs 50,-
nad 100 do 1000 metrů .......................... Kčs 100,-
b) na dráty, při rozsahu stupnice nebo počitadla
do 100 metrů ........................................... Kčs 30,-
nad 100 do 1000 metrů ............................. Kčs 60,-
nad 1000 do 10 000 metrů ....................... Kčs 120,-

C. Měřidla tlouštky.
Za měřidlo o délce pravítka:
0,1 až 0,5 metru .......................................... Kčs 6,-
1 až 2 metry .............................................. Kčs 10,-
II. Měření plochy.

A. Planimetry.
Za kus ................................................... Kčs 100,-
B. Měřidla integrační (na usně).
Za kus .................................................... Kčs 300,-
III. Měření objemu.

1. Měření objemu hmot pevných.
A. Míry na sypké hmoty.
O obsahu:
0,5 litru a menší ..................................... Kčs 2,-
1 a 2 litry ............................................... Kčs 4,-
5 až 10 litrů ............................................ Kčs 6,-
20 litrů .................................................. Kčs 10,-
50 litrů .................................................. Kčs 15,-
100 litrů