dnes je 20.7.2024

Input:

202/1946 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové

č. 202/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. října 1946,
jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
Počínajíc berním rokem 1947 se služební požitky poplatníka a příslušníků jeho rodiny nevčítají do důchodu domácnosti (§ 5, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb.).
Čl. 2.
Příjemci služebních požitků, kteří jsou příslušníky rodiny (§ 5, odst. 4 z. o př. d.), nepodléhají přirážce pro rodiny s menšími břemeny (§ 19 z. o př. d.) a nemají nárok na snížení daně pro mnohočlenné rodiny (§ 20 z. o př. d.).
Čl. 3.
(1) Služební požitky vyplácené za práci přes čas jsou osvobozeny od daně důchodové.
(2) Služební požitky vyplácené za vyšší výkony jsou osvobozeny od daně důchodové. O tom, co se pokládá za služební požitek za vyšší výkon, rozhodne na zaměstnavatelův návrh ministerstvo financí po slyšení příslušných ministerstev, ústředních hospodářských organisací a Ústřední rady odborů. Na Slovensku toto právo přísluší pověřenectvu financí podle pokynů ministerstva financí a po slyšení příslušného pověřenectva a Ústředí odborových svazů.
(3) Ministr financí stanoví vyhláškou v Úředním listě, jak se provádí řízení podle odstavce 2, při čemž může pověřiti podřízené finanční úřady, aby prováděly toto řízení a o věci rozhodovaly.
Čl. 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.