dnes je 17.4.2024

Input:

202/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady

č. 202/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. července 1948,
kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 a § 2 zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Úkoly rozpočetnictví.
§ 1.
V rozpočetnictví organisovaném podle tohoto nařízení se musí
a) stanoviti a rozpočetními zápisy zachytiti rozpočetní předpoklady (§ 3),
b) prováděti rozpočetní kontrola (§ 14).
§ 2.
(1) Rozpočetnictví musí poskytovati podklady zejména pro
a) jednotný hospodářský plán,
b) plánovité řízení, zhospodárnění a kontrolu hospodaření podniku,
c) ostatní obory podnikového početnictví.
(2) Rozpočetnictví musí býti v takovém vztahu k ostatním oborům podnikového početnictví, aby bylo umožněno vzájemné ověřování jejich údajů.
ČÁST DRUHÁ.
Organisace rozpočetnictví.
Oddíl I.
Rozpočetní předpoklady.
§ 3.
Rozpočetními předpoklady se vyjadřují stav a změny majetku a kapitálu, náklady, výnosy a hospodářský výsledek, jejichž má býti dosaženo v rozpočetním období (§§ 11 a 19).
§ 4.
Při stanovení rozpočetních předpokladů se musí dbáti, aby byly pravděpodobné a splnitelné se zřetelem k veškeré činnosti podniku v rozpočetním období.
§ 5.
Rozpočetní předpoklady jest stanoviti především podle úkolů, které podniku připadají při provádění a plnění jednotného hospodářského plánu v rozpočetním období.
§ 6.
(1) Změní-li se podstatně úkoly, které podniku připadají při provádění a plnění jednotného hospodářského plánu v rozpočetním období, musí se rozpočetní předpoklady upraviti ihned po úředním vyhlášení změny nebo po jejím oznámení podniku; upravené rozpočetní předpoklady se zachytí buď provedením nových nebo opravením původních rozpočetních zápisů.
(2) Podle pokynů Hospodářské rady může generální sekretariát Hospodářské rady (dále jen „generální sekretariát“) stanoviti v závazných směrnicích podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona (dále jen „závazné směrnice“), v kterých dalších případech se musí upraviti rozpočetní předpoklady.
§ 7.
(1) Rozpočetní předpoklady se stanoví zpravidla jen v peněžních částkách.
(2) V závazných směrnicích se určí, které rozpočetní předpoklady se musí podle potřeb jednotného hospodářského plánu stanoviti v peněžních částkách i v jednotkách množství.
Oddíl II.
Podnikový rozpočet.
(1) Podnikový rozpočet se skládá z jednotlivých rozpočtů (§ 9) a z rozpočetní závěrky (§ 10), v nichž se zachycují rozpočetní předpoklady.
(2) V podnikovém rozpočtu musí býti zahrnuta veškerá hospodářská činnost podniku v rozpočetním období, pokud se projevuje v rozpočetních předpokladech.
(3) Podnikový rozpočet se musí sestaviti včas, mohl býti podkladem pro plánovité řízení podniku v rozpočetním období.
§ 9.
(1) V závazných směrnicích se stanoví, které rozpočty se musí sestavovati v podnicích jednotlivých hospodářských odvětví, a jaké má býti jejich minimální rozčlenění.
(2) Rozpočty musí býti podle svého obsahu správně nadepsány a musí z nich býti zřejmé, kterého podniku (závodu) se týkají a pro které rozpočetní období byly sestaveny.
§ 10.
(1) Na základě rozpočtů se musí sestaviti rozpočetní