dnes je 20.4.2024

Input:

203/1949 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského

č. 203/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. srpna 1949
o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen „pamětní stokoruny“).
(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince je 31 mm.
(3) Na líci pamětní stokoruny je státní znak republiky Československé, pod ním nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ve dvou řádcích a pod nápisem letopočet ražby „1949“ s ozdobami po stranách.
(4) Na rubu pamětní stokoruny je zpodoben horník ve starém dobovém ústroji vystupující z jámy. Pravou rukou strhuje si s hlavy kapuci, v levé ruce, opřené o žebřík, drží kahanec. Při dolním okraji je označení hodnoty mince číslicí „100“. Mezi ní a obrubou jámy jsou náznaky hornin s vyrůstajícími kvítky. Při okraji mince je nápis „700 LET HORNICKÝCH PRÁV“. Dole vpravo je jméno původcovo „O. ŠPANIEL“.
(5) Okraj mince je hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince je plochá obruba.
§ 2.
Pamětní stokoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven dne 31. srpna 1949.
§ 3.
Pamětní stokoruny vydané podle § 1 přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez omezení. Jinak není nikdo povinen přijímati více než 10 kusů těchto mincí.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
 
Kresba pamětní stokoruny:
Obrázek  je uveden v částce 61/1949 na straně 601.