dnes je 29.9.2022

Input:

204/1946 Sb., Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách

č. 204/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. října 1946,
kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Vedení obchodních knih.
Ustanovení o vedení obchodních knih se mění takto:
1. V čl. 32 všeobecného obchodního zákoníku uvedeného zákonem ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z roku 1863, se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 bude odstavcem 2.
2. V § 25, odst. 1 zák. čl. XXXVII/1875 (obchodního zákona) se vypouštějí slova „vázané, po listech běžnými čísly opatřené a nití protažené.“
Čl. II.
Průvodnost obchodních knih.
(1) Ustanovení o průvodnosti obchodních knih se mění takto:
1. § 295 zákona ze dne 1. srpna 1895, č. 113 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilního řádu soudního), bude zníti:
„Pokud obchodní knihy kupců, závěrečné listy a deníky dohodců a jiné knihy vedené o provozu hospodářství, živností a pod. činí vzhledem k svému obsahu a k jednáním a obchodům, na nichž se zápisy zakládají, důkaz, posoudí soud podle § 272.
Soud posoudí podle § 272 také průvodní moc obchodních knih, deníků a pod., vedených v cizině, pokud mezinárodní smlouva neustanovuje něco jiného.“
2. § 322 zák. čl. I/1911 (civilního řádu soudního) bude zníti:
„Pokud obchodní knihy kupců, závěrečné listy a deníky dohodců a jiné knihy vedené o provozu hospodářství, živností a pod. činí vzhledem k svému obsahu a k jednáním a obchodům, na nichž se zápisy zakládají, důkaz, posoudí soud podle § 270.
Soud posoudí podle § 270 také průvodní moc obchodních knih, deníků a pod., vedených v cizině, pokud mezinárodní smlouva neustanovuje něco jiného.“
(2) Zrušují se ustanovení:
1. §§ 19, 20 a 22 zák. č. 1/1863 ř. z.;
2. čl. 34 až 37 všeobecného obchodního zákoníku a čl. 77 až 79 zákona ze dne 4. dubna 1875, č. 68 ř. z., o obchodních dohodcích či sensálech;
3. §§ 31 až 34 a §§ 541 až 543 zák. čl. XXXVII/1875.
Čl. III.
Ustanovení závěrečné.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Drtina v. r.