dnes je 30.5.2023

Input:

205/1950 Sb., Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku

č. 205/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 21. prosince 1950,
jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku.
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 1 zákona č. 145/1950 Sb., o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku:
§ 1.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku vyhlášené v příloze vládního nařízení č. 258/1949 Sb., o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, se mění a doplňují. Změny a doplňky jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení a vyhlašují se v příloze Sbírky zákonů.1)
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
 
Zápotocký v.r.
Kabeš v.r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 331.