dnes je 22.6.2024

Input:

206/1946 Sb., Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů

č. 206/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. října 1946
o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zvláštní služební přídavek podle § 1 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 103 Sb., o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců, přísluší justičním důstojníkům z povolání, důstojníkům a gážistům mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a u vojenských justičních úřadů i ostatním zaměstnancům.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.