dnes je 22.6.2024

Input:

206/1950 Sb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků

č. 206/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. prosince 1950,
kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministry vnitra, informací a osvěty, těžkého průmyslu, lehkého průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, dopravy, stavebního průmyslu, pošt, zdravotnictví a potravinářského průmyslu podle § 22 odst. 1 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků:
§ 1.
(1) Ustanovení § 6 zákona č. 104/1950 Sb. nabývá účinnosti pro veškeré národní a komunální podniky dnem 1. ledna 1950.
(2) Ustanovení §§ 4, 5 a 7, §§ 9 až 11 a § 21 nabývají účinnosti
pro národní podniky v oboru ministerstev dopravy a pošt dnem 1. ledna 1950,
pro národní podniky v oboru ministerstva informací a osvěty s výjimkou národních podniků polygrafického průmyslu, dále pro národní podniky v oboru ministerstev těžkého průmyslu, lehkého průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, stavebního průmyslu, zdravotnictví a potravinářského průmyslu, jakož i pro komunální podniky dnem 1. ledna 1951.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v.r.
Kabeš v.r.