dnes je 29.2.2024

Input:

207/1946 Sb., Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, platné do 31.8.1964

č. 207/1946 Zb.
[zrušené č. 171/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 1946
o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda republiky Československé udělí každoročně, vždy k 31. prosinci, na návrh profesorského sboru novinářské fakulty Vysoké školy politických nauk, který sestaví terno, a na návrh vrcholné české a slovenské organisace novinářů, jež rovněž stanoví terno, státní novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského ve výši 100 000,- Kčs. Cena budiž udělena novináři slovanské národnosti a československé státní příslušnosti za vynikající službu, kterou prokázal tím, že svou novinářskou činností přispěl k povznesení úrovně mravní, kulturní, politické, hospodářské a branné republiky Československé v duchu lidové demokracie a jednoty českého a slovenského národa.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři školství a osvěty, informací a financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Dolanský v. r.