dnes je 21.4.2024

Input:

207/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy

č. 207/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 23. srpna 1949
o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle § 18, odst. 1 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě):
§ 1.
Na Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství se přenáší obstarání knihovního pořádku na půdě přidělené podle zákona č. 46/1948 Sb.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v českých zemích.
 
Ďuriš v. r.