dnes je 16.4.2024

Input:

209/1946 Sb., Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku

č. 209/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 8. listopadu 1946,
jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.
Ministerstvo financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku:
Čl. I.
(1) K přijetí přihlášky (přiznání) podle §§ 19 a 63 zákona č. 134/1946 Sb., od fysických osob, které změnily bydliště v době od 1. listopadu 1945 do 30. září 1946 (včetně), a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku těmto osobám se delegují berní správy, v jejichž obvodě měly tyto osoby bydliště dne 30. září 1946. Přihlášky (přiznání) podané u berní správy příslušné podle bydliště ke dni 1. listopadu 1945 postoupí tato berní správa berní správě delegované podle této vyhlášky.
(2) V případech delegace podle odstavce 1 se dávka z majetkového přírůstku a dávka z majetku platí a účtuje u berního úřadu, v jehož obvodě měla osoba povinná dávkou bydliště dne 30. září 1946, neoznámí-li tato osoba písemně berní správě delegované podle odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 1946, že dávky zaplatí bernímu úřadu, v jehož obvodě měla bydliště dne 1. listopadu 1945.
Čl. II.
Ustanovení čl. I, písm. C vyhlášky č. 174/1946 Sb. se pozměňuje tak, že se obvod berní správy Piešťany vylučuje z obvodu delegované berní správy Bratislava-město (pol. 2) a zahrnuje do obvodu delegované berní správy Trenčín (pol. 6).
Čl. III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.