dnes je 21.5.2024

Input:

21/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

č. 21/1945 Zb.
Přetisk z roč. VI, č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně
dne 27. února 1945.
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 22. února 1945,
č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.
K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji :
Článek 1.
Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné, č. 2 Úředního věstníku československého, se prodlužuje až do doby, kdy se ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. President republiky, vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením čl. 3 druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého.
Článek 2.
Tento ústavní dekret nabude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná presidentem republiky se sídlem na území republiky; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Edvard Beneš v. r.
Msgr. dr. Jan Šrámek v. r.