dnes je 16.4.2024

Input:

21/1946 Sb., Vládní nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině

č. 21/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. února 1946
o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. srpna 1945, č. 60 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945:
§ 1.
Lhůta, ve které mají osoby, uvedené ve vládním nařízení ze dne 24. srpna 1945, č. 61 Sb., o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945, právo optovati pro československé státní občanství, se prodlužuje do 1. března 1946.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem zahraničních věcí.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Ursíny v. r.
Nosek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.