dnes je 20.7.2024

Input:

21/1952 Sb., Vládní nařízení o věrnostním přídavku horníků, platné do 31.1.1969

č. 21/1952 Zb.
[zrušené č. 177/1968 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1952
o věrnostním přídavku horníků.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
V uznání věrnosti hornickému povolání a zásluh o hospodářskou výstavbu státu se poskytuje pracujícím v hornictví, předním budovatelům socialismu, věrnostní přídavek.
§ 2.
(1) Věrnostní přídavek přísluší zaměstnancům v hornických závodech a jim nadřazených orgánech a žákům hornických odborných učilišť a škol závodního výcviku (dále jen „žáci učilišť a škol“) podle dalších ustanovení.
(2) Zaměstnanec, který přejde bez důležitého důvodu do jiného hornického závodu, ztrácí nárok na věrnostní přídavek a doba trvání pracovního poměru mu bude nově počítána.
§ 3.
(1) Základem pro výpočet věrnostního přídavku je částka vypočtená ze základní mzdové sazby a počtu odpracovaných hodin. Věrnostní přídavek je odstupňován podle druhů práce a doby trvání pracovního poměru v témže hornickém závodě, u technických zaměstnanců, kteří jsou v orgánech nadřazených hornickým závodům, v témže oboru výroby takto:
a) zaměstnancům a žákům učilišť a škol, pracujícím v hlubinných dolech, přísluší, trvá-li pracovní poměr (učební doba)
 
déle než 1 rok až do 3 let
8 %,
déle než 3 léta až do 5 let
10 %,
déle než 5 let až do 15 let
12 %,
déle než 15 let až do 25 let
15 %,
déle než 25 let
20 %;
b) zaměstnancům a žákům učilišť a škol, pracujícím na skrývkách a lomech, u pražicích pecí uhelných a rudných závodů a u pecí pro pálení magnesitu, žáruvzdorných jílů, lupků a křemene a na speciálních pracích při vrtbě a těžbě živic, pokud práce těchto zaměstnanců podléhají důchodovému pojištění horníků, přísluší, trvá-li pracovní poměr (učební doba)
 
déle než 1 rok až do 3 let
5 %,
déle než 3 léta až do 5 let
7 %,
déle než 5 let až do 15 let
9 %,
déle než 15 let až do 25 let
12 %,
déle než 25 let
15 %;
c) zaměstnancům a žákům učilišť a škol, pracujícím v úpravnách, třídírnách, prádlech a briketárnách a na některých povrchových pracích (čítajíc v to dílny na závodech), které bezprostředně souvisí s těžbou, jakož i technickým zaměstnancům v orgánech nadřazených hornickým závodům přísluší, trvá-li pracovní poměr (učební doba)
 
déle než 1 rok až do 3 let
4 %,
déle než 3 léta až do 5 let
5 %,
déle než 5 let až do 15 let
7 %,
déle než 15 let až do 25 let
10 %,
déle než 25 let
13 %
základu pro výpočet věrnostního přídavku.
(2) Věrnostní přídavek se snižuje o polovinu za každou pracovní směnu, zameškanou bez řádné omluvy ve čtvrtletí, za něž se provádí výplata věrnostního přídavku (dále jen „rozhodné čtvrtletí“); zamešká-li zaměstnanec v rozhodném čtvrtletí bez řádné omluvy dvě pracovní směny, ztrácí nárok na věrnostní přídavek za toto čtvrtletí.
§ 4.
(1) Podmínkou pro nabytí nároku na věrnostní přídavek podle ustanovení § 3 je nepřetržité zaměstnání v témže závodě, u technických zaměstnanců, kteří jsou v orgánech nadřazených hornickým závodům, v témže oboru výroby.
(2) Technickým zaměstnancům v